1
KES
18.15
B1, BSM karsinta 2022

Viikingit - FC Honka  1 - 13

Kartano 2 TN